Cauta

Discriminare. Dreptul la demnitate. Calitate procesuală activă

21.05.2020

Fapta reclamatei de a promova ideea că pentru a face un must dulce trebuie să se utilizeze fete virgine testate medical reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 din OG 137/2000 și nu se bucură de protecția libertății de exprimare.”

 

Hotărârea nr. 210/26.02.2020 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării este relevantă din două puncte de vedere.

 

I. În primul rând, se pronunță asupra utilizării testelor de virginitate.

 

În fapt, partea reclamantă a promovat, în cursul unei emisiuni a postului TVR1, ideea că doar mustul stors de fete virgine este dulce și a prezentat certificate de virginitate ale fetelor care storc mustul pentru crama reclamată.

 

Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a învederat că fapta de discriminare este determinată de existența unui criteriu, iar între acest criteriu și faptele imputate reclamantului trebuie să existe un raport de cauzalitate. În cauza de față, criteriul invocat este cel de gen. Promovarea ideii că fetele care storc strugurii trebuie supuse unor teste medicale vizează persoanele de sex feminin, în consecință există legătură de cauzalitate între criteriul de gen și o eventuală încălcare a dreptului la demnitate.

 

Conform unor instituții internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și Organizația Națiunilor Unite pentru femei, testele de virginitate întăresc stereotipurile de gen și inegalitatea de gen. În consecință, a afirma că doar fete testate ca fiind virgine storc mustul pentru crama reclamată, chiar dacă este doar o reclamă falsă și luarea în batjocură a tradițiilor populare, este de natură să vizeze crearea unei atmosfere degradante, umilitoare îndreptată împotriva femeilor.

 

II. În al doilea rând, Colegiul director a delimitat sfera calității procesuale active în cazul în care petentul nu a făcut obiect direct al discriminării

 

În fapt, petiția a fost formulată de Dana Volosevici, în virtutea principiilor apărate și promovate de VP&Partners.

 

Partea reclamantă a invocat excepția lipsei calității procesuale active, motivând că drepturile petentei nu au fost lezate. Colegiul Director a respins excepția lipsei calității procesuale active, motivând că petenta este femeie, Colegiul director analizând petiția din perspectiva încălcării dreptului la demnitate al femeilor.