Cauta
Domenii de Activitate
Consultanță

Consultanță

Consultanță

Consultanța juridică este principala noastră activitate.
Elaborăm opinii juridice sau vă asistăm în activitatea de zi cu zi în domenii precum dreptul muncii, dreptul afacerilor, dreptul insolvenței, drept fiscal, fuziuni și achiziții, contencios administrativ, drept contravențional, drepturi reale și urbanism, proprietate intelectuală.
Negociem contracte comerciale și contracte colective de muncă.
Lucrăm în echipe complexe, adaptate proiectelor în care suntem implicați. Avem alături economiști, ingineri, specialiști în resurse umane și în comunicare.

Litigii

Litigii

Credem în depășirea obstacolelor și în rezolvarea amiabilă a diferendelor.
Organizăm și participăm la negocieri, medieri și concilieri pentru rezolvarea litigiilor de dreptul afacerilor și cele privind relațiile individuale și colective de muncă.
Asistăm și reprezentăm partenerii industriali în litigii atât în fața instanțelor judecătorești, cât și a celor de arbitraj.
Domeniile noastre de competență sunt dreptul muncii, dreptul afacerilor și dreptul penal al afacerilor, dreptul insolvenței, dreptul fiscal, dreptul contravențional, drepturile reale și urbanism, proprietate intelectuală.

Litigii
Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Oferim consultanță si asistență juridică pentru auditarea, implementarea și asigurarea respectării măsurilor tehnice, administrative și juridice, în conformitate cu prevederile GDPR și cu interesele legitime ale partenerilor noștri industriali.
Gestionăm, împreună cu clienții noștri, aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal în relația cu salariații, cu partenerii contractuali și cu autoritățile statului.

Recuperare creanțe

Recuperare creanțe

Am organizat un departament pentru recuperarea creanțelor, atât în etapa pre-judiciară, prin negociere, transmitere de notificări, verificarea situației debitorului și instituirea de măsuri asiguratorii, cât și în etapa judiciară, prin instrumente specifice de stabilire și recuperare a prejudiciului (cereri de chemare în judecată civilă, plângeri penale, declanșarea procedurii insolvenței și executare silită a debitorului).

Recuperare creanțe
Training

Training

Training

Suntem noi înșine în căutarea noului și a dezvoltării personale.
Pentru partenerii noștri construim programe de training adaptate mediului industrial. Cursurile sunt destinate, în principal, managementului societăților (guvernare corporatistă, responsabilitate socială), dar și formării pe domenii specializate (relații de muncă, transfer al întreprinderii, răspundere pentru viciile produselor, procedură contractuală, gestionarea riscurilor contractuale).

Vizitați-ne la http://www.bvconsulting.ro.