Cauta
Cum lucrăm

Suntem alături de partenerii noștri la început de drum.

Înființăm societăți, dar și asociații și fundații. Le asistăm să își creeze, încă de la începutul proiectului, o identitate vizuală puternică – prin cercetări documentare în domeniul mărcilor, prin consiliere în alegerea mărcii și prin înregistrarea acesteia la OSIM.

Colaborăm în numele partenerilor noștri cu experți tehnici pentru obținerea certificatelor de urbanism, a avizelor și autorizațiilor de construire. Verificăm amănunțit situația juridică a imobilelor de interes pentru clienții noștri.  Redactăm și negociem contractele pentru sediul societăților, precum și actele privind relațiile individuale și colective de muncă.

Colaborăm cu firme de consultanță pentru recrutarea personalului. Acordăm consultanță în stabilirea statutului personalului străin.

 

Suntem alături de partenerii noștri pe măsura ce business-ul lor crește.

Acordăm consultanță pentru rezolvarea problemelor curente ale societăților, referitoare la gestionarea relațiilor comerciale și a resurselor umane, la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale și contractuale. Redactăm, negociem și verificăm contracte, mediem litigii, reprezentăm societățile în litigiile de dreptul afacerilor.

Redactăm acte privind relațiile individuale și colective de muncă, negociem contracte colective de muncă. Acordăm consultanță cu privire la derularea procedurii disciplinare și a celei de necorespundere profesională și reprezentăm societățile în litigiile de muncă.

Ne asistăm clienții să își dezvolte o rețea de succes, prin francizarea sau licențierea mărcilor lor. Apărăm clienții împotriva încălcării drepturilor lor de proprietate intelectuală, formulând opoziții și contestații în fața OSIM la înregistrarea altor mărci, inițiind acțiuni în contrafacere și acțiuni în anularea mărcilor și în decăderea din drepturile la marcă.

 

Rămânem alături de partenerii noștri când decid să închidă business-ul.

Dizolvăm și lichidăm societăți. De-a lungul procedurii insolvenței, oferim consultanță juridică în calitate de avocați sau acționăm ca administratori judiciari și lichidatori. Gestionăm concedierile colective generate de dificultățile economice, de declanșarea procedurii insolvenței sau de dizolvarea voluntară a persoanei juridice.

img