Cauta

Prestarea de servicii între societățile din cadrul aceluiași grup. Deductibilitatea cheltuielilor aferente acestor servicii, precum și a taxei pe valoarea adăugată

19.03.2021

VP&Partners, prin avocat George Scarlat, a obținut o soluție definitivă prin care instanța de judecată confirmă interpretarea legală a biroului nostru de avocatură potrivit căreia cheltuielile efectuate de o societate, parte a unui grup, pentru serviciile, prestate de o altă societate din cadrul aceluiași grup, de transfer de know-how tehnologic, respectiv pentru dreptul de utilizare a mărcii de comerț, fiind încadrate în așa-numitele servicii suport, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

 

De asemenea, aferent acelorași prestări de servicii, instanța de judecată a confirmat interpretarea potrivit căreia organele fiscale nu pot refuza dreptul legal de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente.

 

Astfel fiind, arată instanța de judecată, atâta vreme cât serviciile de transfer de know-how tehnologic au fost utilizate în vederea realizării de produse/servicii comercializate de către contribuabil, deci realizării de venituri impozabile, organele fiscale nu pot refuza dreptul contribuabilului de deduce respectivele cheltuieli la calculul impozitului pe profit.

 

Mai mult, dat fiind faptul că respectivele servicii au fost utilizate în vederea realizării de operațiuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, tot astfel nu se poate refuza de plano dreptul contribuabilului de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă respectivului transfer de know-how.

 

Nu în ultimul rând, arată instanța, și cheltuielilor aferente dreptului de utilizare a mărcii de comerț, chiar și în ipoteza în care contribuabilul își comercializează produsele/serviciile unei alte societăți din același grup, trebuie să li se recunoască caracterul deductibil la calculul impozitului pe profit, respectiv dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată.Soluția instanței de judecată vine să confirme interpretarea legală pe care biroul nostru de avocatură o dă prevederilor fiscale ce reglementează deductibilitatea cheltuielilor la calculul impozitului pe profit, respectiv deducerea taxei pe valoarea adăugată, contrazicând opinia împământenită la nivelul organelor fiscale care, de cele mai multe ori, privesc cu suspiciune tranzacțiile intra-grup, socotindu-le adevărate modalități de eludare de către companiile multinaționale a obligațiilor de taxare a veniturilor la locul realizării acestora-așa numita exportare a profitului din țara de origine.

 

Foto: Micheile Henderson on Unsplash